Krav om politiattest i Asker Rideklubb

Home/Ridehuset/Krav om politiattest i Asker Rideklubb

Krav om politiattest i Asker Rideklubb

PolitiattestNorges Idrettsforbund innførte i 2009 krav om politiattest i tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige og utviklingshemmede.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre slike oppgaver i rideklubben skal fremskaffe politiattest før arbeidet starter. Attesten skal kun inneholde opplysninger om seksualforbrytelser. Klubben kan ikke be om politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis.

I Asker Rideklubb blir ordningen håndtert slik:

  1. Gro Sætersmoen er klubbens ansvarsperson for dette temaet. Hun har taushetsplikt overfor uvedkommende om de opplysninger hun får kjennskap til.
  2. Søknaden om politiattest fylles ut av Gro og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Gro sender søknaden til politiet.
  3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til klubben.
  4. Den søknaden gjelder for, skal fremvise sin politiattest til Gro. Klubben skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
  5. Gro registrerer dato for fremvist gyldig politiattest og personens navn.
  6. Oppdatert liste over godkjente personer vil til enhver tid ligge tilgjengelig på disse nettsidene.

Med vennlig hilsen
Styret i Asker Rideklubb

By | 2015-06-19T17:47:47+00:00 april 12th, 2014|Ridehuset|Kommentarer er skrudd av for Krav om politiattest i Asker Rideklubb

About the Author: