Tillitsvalgte i Asker Rideklubb pr mars 2024

Styret, revisor og valgkomité

Sportskomitéer

 • Dressur:
 • Sprang og feltritt: Kristine B. Dommerud
 • Ungdom/bredde: Solveig Andrea Tennvann

Hvem har ansvar for hva?

 • Ridehusansvarlig: Inger Cecilie Reese
 • Ridehuskalender: Kristine B. Dommerud (vara: Benedikte Løvdal)
 • Økonomi og regnskap: Line Jensen
 • Tilskudd, søknader og rytterstøtte: Line Jensen
 • Ridehuskontrakter: Line Jensen
 • Medlem og lisenser: Linda Brudeseth
 • Grønt kort:
 • Politiattester: Kristine B. Dommerud (vara: Inger Cecilie Reese)
 • Webansvarlig: Benedikte Løvdal
 • Sosiale medier: Thea Skagen og Maria Vold