Tillitsvalgte i klubben

Home/Om Oss/Tillitsvalgte i klubben
Tillitsvalgte i klubben 2018-10-17T18:25:10+00:00
Organisasjonskart for Asker Rideklubb 2018
Funksjon Navn

Telefon

e-post
Leder Berit Anne-Lise Oxholm

92084393

admin@askerrideklubb.no
Nestleder Inger Cecilie Reese

90784810

Kasserer Anne Jernsletten

90785051

faktura@askerrideklub.no
Styremedlem Gro Sætersmoen

99107907

Styremedlem Anne Marie Vosskötter

97181052

Styremedlem Hanne Nesheim

92016396

Styremedlem Hanne Vadseth

92633655

   

 

 
Varamedlem Marit Skaftnesmo
Varamedlem Ingvill Tonning

 

Varamedlem Christin Neumann
Ungdomsrepresentant Frida Petrell

 

Ungdomsrepresentant Gea Tresselt
Ungdomsrepresentant Aili Katarina L. Jernsletten
Ungdomsrepresentant Stella Øverland
Ungdomsrepresentant Eva Ellefsen Sætersmoen
Revisor Ivar Myklebust
Revisor Mona Hauge
Leder valgkomite Marianne Kvalvik
Valgkomitee
Funksjon Navn
Ridehusansvarlig Inger Cecilie Reese
Ridehuskontrakter/betaling Anne Jernsletten
Medlemsansvarlig/betaling Anne Marie Vosskötter
Lisensansvarlig Berit Anne-Lise Oxholm
Grønt kort ansvarlig Berit Anne-Lise Oxholm
Ansvarlig Hestesport Berit Anne-Lise Oxholm
Politiattester Gro Sætersmoen
Politiattester vara Inger Cecilie Reese
Webansvarlig Marit Skaftnesmo
Webansvarlig – backup
Sportskomitee Navn
Dressur Hanne Nesheim
Sprang Cecilie Reese
Kurs Anne Jernsletten
Ungdom Frida Petrell /Gea Tresselt