Tillitsvalgte i klubben

Home/Om Oss/Tillitsvalgte i klubben
Tillitsvalgte i klubben 2019-04-30T12:38:25+00:00

Organisasjonskart for Asker Rideklubb pr. 19.03.2019

Rolle Navn Telefon E-post
Leder Inger Cecilie Reese 907 84 810 faktura@askerrideklubb.no /
admin@askerrideklubb.no
Nestleder Hanne Nesheim 920 16 396  
Kasserer Anne Jernsletten 907 85 051 faktura@askerrideklub.no / admin@askerrideklubb.no /
medlem@askerrideklubb.no
Styremedlem Gro Sætersmoen 991 07 907  
Styremedlem Anne Marie Vosskötter 971 81 052 medlem@askerrideklubb.no
Styremedlem Christin Neumann 909 82 340  
Styremedlem Andrea Engeli 924 81 191
Styremedlem Marte van der Meer
Styremedlem Line Jensen  
Varamedlem Marte Bjørkmann
Varamedlem Kristine Blomvik Dommerud  
 
Ungdomsrepresentant Ida Neumann Snersrud  
Ungdomsrepresentant Aili Katarina L. Jernsletten
Ungdomsrepresentant Eva Ellefsen Sætersmoen
Ungdomsrepresentant Sunniva Reese Borlaug
Revisor Ivar Myklebust
Revisor Mona Hauge
Leder valgkomite Hanne Vadseth
Valgkomitee medlem
Valgkomitee medlem
Valgkomitee medlem
Funksjon Navn
Ridehusansvarlig Inger Cecilie Reese
Ansvarlig ridehus kalender Anne Jernsletten
Ansvarlig ridehuskalender vara Hanne Nesheim
Ansvarlig økonomi/regnskap Anne Jernsletten
Ridehuskontrakter/-betaling Anne Jernsletten
Medlemsansvarlig/-betaling Anne Marie Vosskötter
Lisensansvarlig Anne Marie Vosskötter
Ansvarlig Hestesport Anne Marie Vosskötter
Barneidrettsansvarlig
Ansvarlig tilskudd/søknader
Grønt kort ansvarlig Christin Neumann
Grønt kort ansvarlig vara
Politiattester Gro Sætersmoen
Politiattester vara Inger Cecilie Reese
Webansvarlig Andrèa Engeli
Webansvarlig – backup
Kioskansvarlig
Kioskansvarlig vara
Ridestier/turstier
Ridestier/turstier Gro Sætersmoen
Sportskomitee Navn
Leder Marte van der Meer
Dressur Hanne Nesheim
Sprang Andrèa Engeli
Kurs Line Nesheim
Ungdom Aili og Ida