Innkalling til årsmøte i ARK

Tid: Onsdag 29. mars 2023 kl. 19:30, registrering av fremmøtte fra kl. 19:15
Sted: Bergvang Gård, 2. etasje, Bergvangveien 12A, 1384 Asker

Endelig saksliste:

 1. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokoll
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Godkjenning av stemmeberettigede
 4. Behandle Asker Rideklubbs årsmelding for 2022.
 5. Behandle Asker Rideklubbs regnskap for 2022 i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent for 2024
 8. Vedta budsjett for 2023
 9. Behandle organisasjonsplan
  Valg

  Årsmelding og underlag kan du laste ned her: https://askerrideklubb.no/ark-arsmelding-2022/


Saker som ønskes behandlet må sendes på admin@askerrideklubb.no senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmelding og endelig saksliste for årsmøtet vil bli offentliggjort på klubbens hjemmeside www.askerrideklubb.no og vår Facebook-side senest en uke før årsmøtet.

Avstemming skjer ved personlig fremmøte. Stemmeberettigede er alle medlemmer som har vært medlem minst en måned på årsmøtetidspunkt, har fylt 15 år og har betalt medlemskontingent for inneværende år. Dersom du har betalt medlemskap rett før årsmøtet, vær snill å ta med kvittering.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i Asker Rideklubb