Innkalling til årsmøte i ARK

Tid: Mandag 18.mars kl. 20:00, registrering av fremmøtte fra kl. 19:45
Sted: Bergvang Gård, 2. etasje, Bergvangveien 21, Asker

Endelig saksliste:

 1. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokoll
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Godkjenning av stemmeberettigede
 4. Behandle Asker Rideklubbs årsmelding for 2023.
 5. Behandle Asker Rideklubbs regnskap for 2023.
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent for 2025
 8. Vedta budsjett for 2024
 9. Behandle organisasjonsplan
  -Valg

Her finner du årsmelding og underlag til møtet.

Avstemming skjer ved personlig fremmøte. Stemmeberettigede er alle medlemmer som har vært medlem minst en måned på årsmøtetidspunkt, har fylt 15 år og har betalt medlemskontingent for inneværende år. Dersom du har betalt medlemskap rett før årsmøtet, vær snill å ta med kvittering.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i Asker Rideklubb