Priser for bruk av hallen

Medlemmer

Per måned med årskontrakt kr. 475,-
Per måned uten kontrakt kr. 800,-
Per gang kr. 100,-
Per gang på kurs/time for klubbtrener kr. 50,-

Ikke-medlemmer

Per måned med årskontrakt kr. 675,-
Per måned uten kontrakt kr. 1000,-
Per gang kr. 150,-
Per gang på kurs/time for klubbtrener kr. 100,-

NB!

Alle brukere skal gjøre opp halleie direkte med Asker rideklubb enten via vipps #12623 eller konto 5136.11.3929. Det er ingen staller i området som har egen avtale hvor bruk av klubbens ridehall inngår i oppstalling.

Brukere av ridehallen plikter å sette seg inn i retningslinjer og regler som gjelder for bruk av hallen. Alle timer med instruktør skal registreres inn i kalenderen med navn på trener, hest og rytter minimum 24 timer før og maks 7 dager før.

Oversikt er hengt opp ved hesteinngangen og inne i ridehuset over hester som til enhver tid har årskontrakt.