Retningslinjer for 1:1 undervisning i hallen

Retningslinjene er utformet for å sikre en balanse mellom et allsidig treningstilbud og tid for egentrening. Følg reglene, hils på folk når de kommer inn i hallen og hold en respektfull tone, så blir ridehallen et hyggelig sted å være for alle🌸.

  • Ridehusreglene er oppslått i ridehuset og på klubbens FB sider. Det forventes at alle brukerne av hallen følger disse, også den som får undervisning.
  • Alle trenere skal ha forevist politiattest og være godkjent av styret. Forespørsler om nye trenere behandles fortløpende. Politiattest og en kortfattet beskrivelse av trenerens utdanning og treningsprinsipper med hensyn til hestevelferd og idrettsglede sendes til mail: admin@askerrideklubb.no
  • Det skal kun foregå én undervisningstime av gangen.
  • Du må være medlem av klubben eller ha ridehuskontrakt for å kunne booke time for trener i hallen.
  • Bruk kalenderen, alle timer for trener skal registreres senest 24 timer før timen og maks 7 dager frem i tid. Skriv navn på hest, rytter og instruktør ved registrering.
  • Som et prøveprosjekt, går klubben bort fra faste egentreningstider, men det er mulig å booke egentreningstid på samme måte som timer for instruktør (grå timer). Det skal ikke bookes timer ved stengt hall ifbm kurs/faste treninger og i den siste timen før stengt hall.
  • Husk at hallen er åpen for andre så lenge det er snakk om dressurridning. All annen form for undervisning skal avtales med styret.
  • Trenere skal stå på et sted til minst mulig sjenanse for andre ryttere, fortrinnsvis i et hjørne eller på tribunen. Unngå høylytt roping, mye bevegelser og smatting som kan forstyrre andre ryttere.
  • Medlemmer og ryttere med ridehuskontrakt kan søke styret om å arrangere kurs ( mail: admin@askerrideklubb.no). Ved kurs må trener være godkjent og ha vist politiattest og kurset må være åpent for alle.