Retningslinjer for booking av hall til helgekurs og clinic (medlem)

  1. Alle helgekurs/clinics som arrangeres i ridehallen skal være i samarbeid med Asker Rideklubb. Det innebærer at kurset må være åpent for alle klubbens medlemmer.
  2. Du må være medlem av klubben for å kunne søke om å arrangere helgekurs/clinic. Søknad om å holde kurs sendes på mail til admin@askerrideklubb.no.
  3. Helgekurs: Søker står som ansvarlig kontaktperson og har ansvar for å sende inn oppdatert oversikt over kursdeltakere som skal betale ridehalleie i forkant av kurset.
  4. Clinic: Leie av hallen til clinic koster kr 600,- pr påbegynt time. Søker står som ansvarlig kontaktperson og har ansvar for å betale inn leie for hallen til konto 5136.11.3929 eller Vipps #12623. Merk innbetalingen med Clinic og dato.
  5. Trenere som skal holde kurs skal ha forevist politiattest og være godkjent av styret. Forespørsler om nye trenere behandles fortløpende. Politiattest og en kortfattet beskrivelse av trenerens utdanning og treningsprinsipper med hensyn til hestevelferd og idrettsglede sendes til mail: admin@askerrideklubb.no. Politiattest gjelder også for utenlandske trenere, disse bestiller politiattest i eget hjemland.
  6. Søknad om kurs/clinic bør sendes minimum 3 uker i forkant av aktuell dato. Sjekk kalenderen før du sender søknad (vær obs på at det kan ligge andre søknader inne på samme helg som foreløpig ikke er behandlet).
  7. Dersom kurset krever at hallen stenges for andre, kan starttidspunkt tidligst være kl 10:00 og hallen kan stenges maks 6 timer hver dag.