Ridehuset

Her finner du priser, ridehusregler og retningslinjer for undervisning i ridehuset. Retningslinjene er utformet for å sikre en balanse mellom et allsidig treningstilbud og tid for egentrening. Følg reglene, hils på folk når de kommer inn i hallen og hold en respektfull tone, så blir ridehallen et hyggelig sted å være for alle🌸


Ridehusregler

 1. Asker Rideklubbs ridehus brukes av klubbens medlemmer som har ridhuskontrakt (års-/månedskontrakt). Medlemmer og ikke- medlemmer uten kontrakt kan også leie ridehuset mot enkeltvis betaling. NB! Betaling skal skje FØR ridøkten starter, vipps til # 12623. Det er kun medlemmer som kan booke undervisning i ridehuset, se egne retningslinjer for dette.Alle ryttere uansett alder skal bruke hjelm.  Hesten skal alltid ha på hodelag/bittløst hodelag/hack eller kapsun ved ridning og longering. Rytter skal til en hver tid holde tak i hestens tøyler/longetau uavhengig av om en sitter på hest eller er på bakken.
 2. Bank på før du åpner døren. Hils, vis hensyn og vær oppmerksom når du går inn. Av/påstigning skal skje midt i volten eller på utsiden av banen ved C.
 3. Venstre hånd har sporet, vi passerer venstre skulder mot venstre skulder. Ryttere i skritt har vikeplikt. Si ifra om du skal ri en midtlinje eller vende gjennom på diagonalen. Følg ellers ridebanens veier!
 4. Unngå rop, prating og støy som kan sjenere andre. Begrens bruken av mobil når du håndterer hest i ridehuset.
 5. De som rir for undervisning har førsterett på banen. Ved dressurtrening er ridehuset åpent for andre, men vis respekt og hensyn til treneren. Bruk av høretelefoner/øre-propper er kun tillatt under undervisning for kommunikasjon mellom elev og instruktør.
 6. Longering kun når du er alene, eller maks en ekvipasje til i ridehuset. Spør om det er OK for den andre ekvipasjen. Longering som er påbegynt før andre ekvipasjer kommer inn kan fullføres med inntil 10 minutter.
 7. Egentrening i sprang er kun tillatt i tider merket i kalenderen. Det skal alltid være andre til stede når det hoppes. Rytter eller ansvarlig på bakken skal være fylt 18 år. Annen hindertrening skal avtales. NB! Oppsatt egentrening kan endres grunnet arrangementer og kurs i ridehuset, følg med i kalender.
 8. Løshopping er kun tillatt etter kl 21:00 på søndager.
 9. Bakkebommer kun hvis du er alene, eller hvis OK for de andre ekvipasjene. Ellers benyttes tider oppsatt for det, følg med i Asker Rideklubbs kalender.
 10. Med unntak av løshopping på søndager skal hester ikke slippes løse i ridehuset.
 11. Fjern all møkka når du forlater ridehuset, også utenfor ridehuset. Ta minst mulig sand og flis – dette for å holde bunnen god. Bøtten tømmes ute i tilhenger FØR den er full/ikke kan bæres.
 12. Hold orden og rydd opp før du forlater ridehuset. Rak over evt groper etter longering, sprang og løshopping. Slukk lyset og lukk døren(e) når du forlater et tomt ridehus.
 13. All røyking er forbudt i ridehuset

Priser for bruk av hallen

Medlemmer

Per gang kr. 100,-
Per måned uten kontrakt kr. 800,-
Årskontrakt (12 mnd binding) kr. 5.700,-
Halvårskontrakt (6 mnd binding) kr. 3.900,-

Ikke-medlemmer

Per gang kr. 150,-
Per måned kr. 1.200,-

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er ridehusleie-1.jpeg

Husk å betale før du bruker hallen! Vipps #12623 eller konto 5136.11.3929.
Oversikt over hester med årskontrakt er hengt opp ved hesteinngangen og inne i ridehuset.

Booking av helgekurs og clinics

Medlemmer kan søke om å arrangere helgekurs og clinics i samarbeid med Asker rideklubb. Se mer her.

Retningslinjer for 1:1 undervisning i hallen (medlem)

Medlemmer av klubben kan booke undervisningstimer med egen trener, så sant trener er godkjent og har vist politiattest. Se retningslinjer for undervisning i hallen her.

Politiattest for trenere

Alle trenere som skal undervise i Asker ridehus må være godkjent av styret og ha levert politiattest. Send noen ord om utdannelse og trenerfilosofi til admin@askerrideklubb.no. Politiattest kan søkes digitalt her.

Parkering og ankomst

Her finner du kart til Asker rideklubb

Parkering skjer i hovedsak på plassen foran ridehuset.
NB!! Vi ber om at alle parkerer med snuten inn mot kortenden av ridehuset. Da får flere plass!☺️